(0324) 237 8844
Atık Yönetimi Nedir ?

Atık Yönetimi Nedir ?

  • Category: Genel
  • Date: 29-06-2020

Atık Yönetimi, evsel, tıbbi, tehlikeli ve tehlikesiz atıkların minimizasyonu, kaynağında ayrı toplanması, ara depolanması, gerekli olduğu durumda atıklar için aktarma merkezleri oluşt ...

Read More

Çevresel Etki Değerlendirmesi

Çevresel Etki Değerlendirmesi

  • Category: Genel
  • Date: 29-06-2020

25.11.2015 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” Madde – 4 (c)’ deki tanımında da belirtildiği üze ...

Read More

Temiz üretim/Eko-Verimlilik

Temiz üretim/Eko-Verimlilik

  • Category: Genel
  • Date: 29-06-2020

Ülkemiz sanayisinin çevreye duyarlı üretim prensipleri çerçevesinde kaynakları ve enerjiyi verimli kullanması, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesi ve temiz teknolojilere ...

Read More

Endüstriyel Simbiyoz Nedir?

Endüstriyel Simbiyoz Nedir?

  • Category: Genel
  • Date: 29-06-2020

Endüstriyel simbiyoz tercihen birbirine fiziksel olarak yakın olup, normalde birbirlerinden bağımsız çalışan iki veya daha fazla ekonomik işletmenin bir araya gelerek hem çevresel perform ...

Read More

Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS)

Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS)

  • Category: Genel
  • Date: 29-06-2020

Entegre Çevre Bilgi Sistemi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 11.05.2018 itibari ile kullanıma açılmış olan online sistemdir. Bu sistem ile birlikte, öncesinde çevre görevlil ...

Read More