(0324) 237 8844

İş güvenliği ya da işçi sağlığı, işçilerin güvenliğini sağlamak ve uygun şartlarda çalışmak amacıyla alınan tedbirlerin bütününü kapsar.

İş sağlığı ve güvenliği dünyadaki en önemli konulardan birisidir. Yaşanan işçi kazaları her geçen gün daha ciddi boyutlara ulaşmaktadır. İş kazalarını önlemek, bedel ödemekten daha kolaydır mantığı ile hareket edilmelidir.

İşyerlerinde gerçekleştirilen çalışmaların sorunsuz yürütülmesi beraberinde ortaya çıkabilecek her türlü tehlikeden, işçi sağlığına zarar getirebilecek tüm şartlardan korunma gibi ayrıntılar iş güvenliğinin temelini oluşturur. İş güvenliği; yalnızca çalışanı değil; iş yerini, diğer bağlı kuruluşları ve çalışmanın gerçekleştirildiği çevreyi korumayı da hedef edinir. İş sağlığı ve güvenliği, iş yerinin her alanında benimsenmeli ve gerektiği şekilde uygulanmalıdır. Belirli periyodlarla risk değerlendirmeleri gerçekleştirilmelidir.

İyi bir analizle, iş yerindeki olası tehlikelerin kontrol edilmesi gerektiğinin yanı sıra çalışma koşullarının uygun olduğu bir ortam oluşturulması da ayrıca önemlidir.

İş sağlığı ve güvenliği konusu, işçinin sosyal anlamda da korunmasının gerekli olduğunu göz önünde bulundurur. Çalışanların sağlıklarını yalnızca psikolojik ve fiziksel olarak değil; sosyal olarak da en iyi seviyeye getirmeyi amaçlar. İşçi güvenliği; yaş, ırk veya cinsiyet ayrım yapılmadan ortak şartlar sağlanmalıdır.