(0324) 237 8844

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Nedir ?

Tehlikeli maddelerin karayolu ile taşınması sırasında birçok riskli durum ortaya çıkmaktadır. Bunların başında çevreyi ve toplumu önemli seviyede etkileyen yangın ve patlama olayları gelir. Tehlikeli maddelerin taşıdığı riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak amacıyla çeşitli kurallar uygulanmaktadır. Bu kurallar doğrultusunda tehlikeli maddelerin taşıma sürecini oluşturmak ve yönetmek için Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı sistemi mevcuttur.


Hangi Firmalar TMGD Hizmeti Almalıdır ?

Tehlikeli madde taşımacılığı yapan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan konumunda olan işletmelerin yaptıkları işleri, uluslararası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapmalarına yardımcı olmak amacıyla Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulundurma zorunluluğu vardır.

Yani yılda 50 ton veya daha fazla miktarda tehlikeli madde ile taşıma, boşaltma, paketleme gibi işler yapılıyorsa Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulundurma zorunluluğu vardır.

Hangi maddelerin tehlikeli madde olarak tanımlandığı Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması’nda yer alır. 

Tehlikeli madde taşımacılığı yapan firmalar, bu ADR şartlarına uyarak ADR belgesi almak zorundadır.


Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Görevleri

Tmgd, işyerindeki faaliyetler göz önüne alınarak aşağıdaki görevleri yapar:

1- Tehlikeli maddelerin taşınmasında uluslararası anlaşma ve sözleşme ve konu ile ilgili mevzuat hükümlerine uyulduğunu izlemek.

2- Tehlikeli maddelerin ADR/RID/IMGD Kod hükümlerine göre taşınması hususunda işletmeye öneriler sunmak.

3- Taşınacak tehlikeli maddelerin tespiti yapılarak, bu maddeye ilişkin ADR/RID/IMDG Kod’daki zorunluluklar ile uygunluk prosedürlerini belirlemek.

4- Tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanacak taşıma araçları satın alınırken rehberlik etmek.

5- Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza veya güvenliği etkileyecek bir olay meydana gelmesi durumunda uygulanacak acil durum prosedürlerini belirlemek, çalışanlara bunlarla ilgili tatbikatların periyodik olarak yapılmasını ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

6- Kazaların veya ciddi ihlallerin tekrar oluşmasını önleyecek tedbirlerin alınmasını sağlamak.

7- Tehlikeli maddenin sınıfına göre taşıma sırasında taşıtta bulunması gereken doküman ve güvenlik teçhizatlarının taşıma aracında bulundurulmasına yönelik talimatları oluşturmak.